Декларация за поверителност на Инвойсинг солюшънс България АД

Данни за Инвойсинг солюшънс България АД като администратор и обработващ лични данни: Инвойсинг солюшънс България АД, ЕИК: 203314773, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Проф. Рашо Рашев 4, ет. 2, офис 12, тел.: 0700 44 111, e-mail: support@inv.bg

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни: имейл: gdpr@inv.bg

Инвойсинг солюшънс България АД разбира, че поверителността е основно човешко право и признава значението на поверителността, сигурността и защитата на данните на нашите клиенти и партньори. Стараем се да осигуряваме защита на всички дейности, които надвишават минималните законови изисквания и да внедряваме последователни и стриктни процедури и правила.

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до Вашите лични данни, които Инвойсинг солюшънс България АД събира с цел да Ви предостави услуги съгласно предмета си на дейност.

Чрез тази Декларация за поверителност Ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните Ви, за Вашите права, които имате относно събраните лични данни за Вас чрез нашия сайт.

Обща информация

При събирането и обработването на Вашите лични данни, Инвойсинг солюшънс България АД се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Относимата нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016), Закона за защита на личните данни, както и свързаните с тях актове.

Принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

Какви лични данни събираме и с каква цел ?

- Имейл адрес

Имейл адресът Ви ни е необходим, за да можем да Ви изпратим исканата от Вас систематизирана информация, съобразена с дадените от Вас отговори на въпросите ни по отношение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Колко време се съхраняват тези данни ?

Съхраняваме Вашите лични данни само до изпълнението на заявената услуга.

Какви права имате относно събраните данни и как да упражнявате тези права?

В случай че сметнете, че нарушаваме Вашите права, може да се свържете с нас, за да проверим въпроса.

Длъжностното ни лице по защита на личните данни е на Ваше разположение на имейл: gdpr@inv.bg

Ако прецените, имате право и да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни:

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2, телефон: 02 915 3 518